Styrelsen i HP avvisar enhälligt det uppköpserbjudande som printerjätten Xerox lagt fram.

Anledningen är att budet anses undervärdera HP på ett betydande sätt och därför inte är i aktieägarnas bästa intresse.

HP pekar även på osäkerheten kring budet och den potentiella påverkan på skuldnivåerna vid en sammanslagning.

Dörren stängs dock inte helt för en transaktion. HP säger sig se potentiella fördelar av en konsolidering och är öppna för att utvärdera en möjlig fusion, men det finns flera frågor som måste adresseras. Bland annat pekas det på att Xeros intäkter faller.

ANNONS
ANNONS

Xerox-budet var värt 22 dollar per aktie och bestod av 77 procent kontanter och 23 procent aktier.