Facebook redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet, men aktien tappar då användartillväxten var lägre än väntat.

Omsättningen uppgick till 13,73 miljarder dollar, att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 13,80.

Resultat per aktie hamnade på 1,76 dollar, vilket är 20 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,47.

ANNONS
ANNONS

Antal dagligen aktiva medlemmar ökade med 9 procent till 1,49 miljarder jämfört med förväntade 1,51. Antalet månatliga användare var samtidigt upp 10 procent till 2,27 miljarder, vilket var lägre än väntade 2,29 miljarder i Factsets sammanställning.

Facebook, BUSD Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus
Nettoomsättning 13,73 13,80 -0,5%
Resultat per aktie, USD 1,76 1,47 19,7%

Konsensusdata från Bloomberg