Resultat per aktie hamnade på 5,75 dollar (0,52), vilket är 85 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 3,11.

E-handelsjätten redovisar däremot en omsättning i linje med förväntat.

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 56,58 miljarder dollar (43,74), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 57,07.

Prognosen för det fjärde kvartalet räcker dock inte till och bolaget faller 6 procent i efterhandeln.

Bolaget spår en försäljning det fjärde kvartalet i intervallet 66,5-72,5 miljarder dollar och det kan jämföras med 73,8 miljarder dollar som var förväntat.

ANNONS
ANNONS
Amazon, BUSD Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017
Nettoomsättning 56,58 57,07 -0,9% 43,74
Resultat per aktie, USD 5,75 3,11 84,9% 0,52

Konsensusdata från Bloomberg