Socialdemokraterna i region Stockholm vill stoppa kinesiska Tencents delägande i vårdaktören Doktor.se. Det handlar om oron kring säkerhet för personuppgifter. 

ANNONS

”Jag ser en oro kring patientdatan”, säger Talla Alkurdi (S), oppositionsregion­råd med ansvar för hälso-­ och sjukvårds­frågor i Stockholm till Di.

I juli blev det kinesiska teknikkonglomera­tet Tencent delägare i vårdgivaren Dok­tor.se – sedan Tencent köpte existerande aktier för 100 miljoner kronor och förlängde en tidigare kapitalrunda med 210 Mkr. Tencent äger även Snap, som ligger bakom Snapchat, och spelutvecklaren Epic Games.

Förnyad ägarprövning

Samtidigt vill S i Stockholm se en förnyad ägarprövning.

”Det finns en nära koppling till den kine­siska toppen och därför måste vi ha en politisk diskussion om vilka som får äga och bedriva vård här”, klargör Talla Alkurdi.

Samtidigt betonar inrikes­minister Mikael Damberg (S) vikten av att ha ”handel med andra länder för jobb och till­växt” men säger också att det är viktigt att regeringen är ”medveten om de problem som kan uppstå vid utländska för­värv av svenska företag”.

Enligt Martin Lindman, vd på Doktor.se har det dock inte skett något ägarbyte, utan Tencent har gått in som minoritets­ägare inför en kommande notering.

”De äger under 5 procent och har ingen maktposition. Det här påverkar oss inte regulatoriskt”, säger han.

Stor investerare

Martin Lindman beskriver Tencent, som är en av världens största inves­terare med ett börsvärde på omkring 6 000 miljarder kronor, som en stor tillgång när Doktor.se ska in på börsen inom åtta månader.

ANNONS
ANNONS

”Vi är glada över det som internationellt bolag”, säger han och klargör:

”I sam­band med noteringen kom­mer vem som helst att få investera i bolaget och vi har redan närmare 300 delägare idag.”

Läs mer: Tencent har investerare kopplad till Kinas ledning