Investerare efterfrågar mer transparens runt Youtubes försäljning och vinst, mot bakgrund av att moderbolaget Alphabet inte särredovisar segmentet. Det rapporterar Wall Street Journal.

Från Alphabets håll uppger man att särredovisning inte är nödvändigt då produkten tillhör en bredare kategori av företag på annonseringssidan.

Bland annat Ross Gerber som är finanschef för Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management har invändningar, då han tycker att Youtube är en fundamental del hos deras generella annonsverksamhet.

Även den amerikanska myndigheten Securities and Exchange Commission (SEC) har varit på Alphabet runt frågan. Redovisningsregler kräver nämligen att företagen redovisar intäkter för rörelseområden som står för 10 procent eller mer av bolagets totala intäkter, vinstmedel eller sammanslagna tillgångar.

ANNONS
ANNONS

Analytiker räknar med att Youtubes intäkter i år uppgår till mellan 11 till 20 miljarder dollar, vilket motsvarar mellan 10 till 18 procent av Alphabets väntade totala intäkter om 134 miljarder dollar för 2018. Det innebär att Youtube kan komma att generera mer intäkter än till exempel Netflix som rapporterade intäkter i fjol om 11,7 miljarder dollar.

Morgan Stanley uppger i en analys att ökad transparens runt Youtube kan vara positivt rent värderingsmässigt. Istället för att det ligger i kategorin övrigt tillsammans med mycket annat kan ökad transparens innebära att värderingen på Youtube stiger när det särredovisas, och därmed ökar även det totala bolagsvärdet.

En annan analytiker delger att Alphabet kommer att släppa mer siffror runt Youtube, då analytikern bedömer att videotjänsten i dagsläget är undervärderad av marknaden.