Indentive har släppt en rapport vid namn ”Svenskarna och IoT” som kompletterar rapporten ”Svenskarna och internet” som Internetstiftelsen står bakom. I den uppger svenskar sig vara splittrade kring Internet of Things (IoT).

ANNONS

I rapporten ”Svenskarna och IoT” har fem frågor ställts till svenska folket kring IoT. Resultatet visar att majoriteten av svenskarna inte har hört talas om begreppet IoT. De som känner till det är främst under 34 år, arbetar heltid, har universitetsutbildning eller studerar. De som är mest obekanta med begreppet är personer över 65 år.

Även om det finns en stor okunskap kring begreppet uppger 74 procent att de har uppkopplade prylar hemma. 86 procent tror vidare att utvecklingen kommer fortsätta och att antalet uppkopplade prylar kommer att öka.

Trots att det är många svenskar som tror att vi kommer få ännu fler uppkopplade prylar, är det bara en tredjedel som anger att de vill ha fler, där män uppges vara mer positiva än kvinnor.

ANNONS
ANNONS