Sveriges kommuner och regioner (SKR) är positiva till utredningen om God och nära vård. Men man är kritiska till att det saknas förslag som tar bort laghinder för att uppfylla målen.

Utredningen har gjorts av Anna Nergårdh och överlämnats till socialminister Lena Hallengren (S).

”Omställningen till Nära vård pågår runt om i regioner och kommuner och kommer att pågå under ett flertal år. Den grundar sig i förändringar som att införa nya samverkansformer och arbetssätt och kan därför inte lagstiftas fram. Därför är det viktigt att eventuella hinder i lagstiftningen undanröjs och att lagstiftningen på ett tydligt sätt stödjer den Nära vården, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR listar de punkter som de är positiva till i utredningen. Bland annat framhåller man nödvändigheten av en individuell vård, ett så kallat patientkontrakt. Man gillar också förslaget om samverkanskrav mellan regioner och kommuner. Här är de positiva nyheterna enligt SKR.

*Personcentrerad vår och omsorg som utgångspunkt

*Samverkanskrav på regioner och kommuner vad gäller utveckling och planering av hälso- och sjukvård införs.

*Den enskilde kan initiera en individuell plan och begära ett så kallat patientkontrakt.

ANNONS
ANNONS

*Den fasta vårdkontaktens roll tydliggörs och ska ansvara för att den individuella planen är aktuell och uppdaterad och att samordningen för den enskilde patienten sker med utgångspunkt i den individuella planen.

*Den individuella planen ska också innefatta förebyggande och rehabiliterande insatser.

*Huvudmännens utbildningsuppdrag tydliggörs.

Men SKR saknar också flera saker i utredningen. Det krävs att riksdagen agerar med lagstiftningen.

”Det vi saknar är konkreta lagförslag som möjliggör avtalssamverkan mellan regioner och kommuner. För att på allvar kunna samverka runt varje patient med hälso- och sjukvårdsinsatser inom öppen specialiserad vård i den enskildes hem krävs lagändringar. SKR har sedan utredningen fick sina första tilläggsdirektiv framhållit att det är absolut nödvändigt för att framgångsrikt kunna samverka”, säger Marie Morell.

”Vi saknar också ett uttalat förslag om införande av en nationell strategi som ger de långsiktiga förutsättningarna för kommuner och regioner i arbetet med omställningen till Nära vård”, säger Marie Morell.