Ica i samarbete med Min Doktor. I fokus står en hälsosammare livsstil bland kunderna.

Tanken är att Ica-kunderna ska få kontakt med legitimerade dietister via digitala vårdmöten.

Det är ett pilotprojekt som ska pågå under åtta veckor och patienterna/kunderna loggar in med bank-id i Min Doktors app eller mindoktor.se. Han eller hon fyller i ett frågeformulär som tagits fram av en dietist och kontaktas sedan av dietisten för att få professionell kostrådgivning utifrån önskemål och behov.

ANNONS
ANNONS

”Hela människan påverkas av vad man äter och för flera hälsotillstånd är kosten direkt avgörande, bland andra diabetes typ2 och magbesvär såsom IBS och glutenintolerans. Som digital vårdgivare kan vi genom vår tillgänglighet och kompetens bidra med förebyggande insatser för att uppnå stora folkhälsovinster. Det hoppas vi kunna visa i det här pilotprojektet”, säger Henrik Kangro, specialistläkare och medicinsk chef på vårdgivaren Min Doktor, i pressmeddelandet.

Ica hoppas genom pilotprojektet bidra till en hälsosammare vardag för kunderna och samtidigt förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar.

Läs mer här.