Vården står nu inför ett vägval vad gäller bemötandet av personer med psykisk ohälsa. Ska man satsa på digital vård och vilka fördelar och nackdelar finns med den här lösningen?

Svaret på den frågan verkar vara att alla människor är olika och har olika behov. Sms, videosamtal eller telefon kan vara av olika stor vikt för olika personer.. Men en sak är säker – att bli mer effektiv med digitala möten och förkorta tiden för en första kontakt kan vara väldigt viktigt för någon som mår dåligt.

”Om vi får ned väntan på den första träffen – även om det är på distans – ror jag enbart att det kan bli en bra sak för den psykiatriska vården”, säger James Reed på Digital Health CCIO Network, till Digital Health.

En del personer upplever faktiskt att de tär lättare att prata med någon online och att man då också kan tala mer öppet och ärligt om sina problem. Men för en del verkar behovet vara det motsatta.

ANNONS
ANNONS

”Medan vård online kan vara bra för vissa personer, så är det viktigt att det inte blir ett substitut för mötet ansikte mot ansikte med någon professionell person, och att det erbjuds jämte andra behandlingsmetoder. För en del kan terapi med någon man träffar fysiskt vara riktigt avgörande för att bygga förtroende och få hjälp med sin psykiska ohälsa”, säger Rosie Weatherley på hälsostiftelsen Mind.

Svaret verkar alltså vara en flexibel vård som inkluderar både fysiska och digitala möten.