Rätt använd har mänskligheten allt att vinna på digitaliseringens framfart i sjukvården, enligt expertis.

För hälsoindustrin, som just nu upplever en revolution, där tekniken står i centrum tillsammans med patienterna, kan som det tidigare nämnts kostnader sänkas och effektivitet förbättras med hjälp av digitaliseringens egenskaper.

Tonvikten är alltjämt att leverera god patientvård och framgångsrik medicinskt forskning, men det som händer nu formar tveklöst sjukvårdens framtid, heter det i en artikel på EQT Ventures.

Ytterst handlar det om att nu lära sig hantera och analysera de ”svindlande mängder data” som den nya tekniken för med sig. Vinsten är, enligt analysen, att det ”dramatiskt kan öka förståelsen för hur sjukdomar sprids”.

ANNONS
ANNONS

Utöver det gör tekniken det ”möjligt för oss att identifiera miljoner möjliga mutationer på en cellulär eller till och med molekylär nivå, klassificera röntgenbilder eller radiobilder snabbare och mer exakt och modellera framgången för ett nytt läkemedel”.

Förhoppningarna är alltså stora och sjukvårdssektorn vilar heller inte på hanen när det gäller investeringar i den moderna teknik som erbjuds, investeringarna som är nödvändiga och pådrivna av en åldrande befolkning och sjukdomar som diabetes och fetma.

Till 2022 väntas sjukvården ha investerat 410 miljarder dollar i olika enheter kopplade till digitaliseringen i hälsosektorn, enligt EQT Ventures, som slår fast att det handlar om primära investeringar – för framtiden.