En ovanlig mutation gör människor immuna mot HIV, och i ett fall har forskare lyckats transplantera genen till bebisar  – men är det etiskt rätt?

Den frågeställningen ligger till grund för Megan Moltenis artikel i Wired. Forskare har länge undersökt hur den naturligt förekommande genmutationen Δ32 kan hjälpa människor som bär på HIV-viruset. Människor som ärvt mutationen från båda sina föräldrar är naturligt immuna mot HIV, och de enda två människorna i världen som botats genomgick benmärgstransplantation från människor som hade mutationen, enligt artikeln.

Förra året gjorde den kinesiska vetenskapsmannen He Jiankui ett experiment där han lyckades lägga in mutationen i embryot hos två ofödda bebisar i ett försök att om möjligt undvika insjuknande, och fick då massiv kritik riktad mot sig.

ANNONS
ANNONS

Nu säger nya uppgifter att sjukhus runt om i världen bett om He Jiankuis råd för att om möjligt erbjuda processen som en tjänst till blivande föräldrar, enligt artikeln. Enligt en brittisk studie finns det en stor nackdel med att genmodifiera embryos med Δ32 för att bota HIV – människor med mutationen dör i förtid.

Hank Greely, professor i bioetik vid Stanford University, säger i artikeln att han redan tidigare kände att He Jiankuis experiment inte var etiskt försvarbart, och att nu med vetskapen om att en människas förväntade livslängd kan förkortas avsevärt med genmutationen Δ32 så upplever han det som ”än mer upprörande riskabelt”.

Risken för att dö i förtid finns ju även om HIV-viruset bryter ut och personen insjuknar i AIDS, så frågan är om inte de allra flesta som redan är smittade hellre skulle välja att leva ett förkortat men friskt liv. Det kanske är därför He Jiankuis experiment är så viktigt – ”inte bara för ofödda barn, utan för människor som redan bär på viruset”, avslutar evolutionsbiologen Rasmus Nielsen i artikeln.