Data om antalet fall av covid-19 i olika länder och mortaliteten i sjukdomen kopplade till data om pollenhalter vid samma tidpunkt leder till slutsatsen att luftburet pollen har potential att öka mottagligheten för coronavirus och ge allvarligare covid-19-infektion.

Det skriver Terje Lie, specialistläkare i klinisk fysiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Åslög Dahl, biolog och ansvarig för Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet i ett debattinlägg i Läkartidningen på torsdagen om sjukdomen covid-19 som orsakas av coronaviruset.

Lie och Dahl har tittat på antalet rapporterade fall av covid-19 och mortaliteten i sjukdomen samt kopplat det till rapporterade pollenhalter. Det är då slående hur pass mycket det skiljer i antal rapporterade fall av covid-19-infektion, och i andelen dödsfall, mellan olika länder och regioner.

De data författarna fått fram gör det svårt att blunda för att hög mortalitetsgrad i covid-19-infektion ser ut att korrelera med höga pollenhalter.

ANNONS
ANNONS

Rådet – minska din pollen-exponering

Varför kan man då misstänka att höga pollenhalter kan leda till allvarligare covid-19-infektion? Jo, när pollen hamnar på näsepitelet läcker det ut proteiner och lipider. Några av dessa proteiner är allergener som påverkar atopiker.

Även icke-allergiker påverkas av pollen då de innehåller dels immunmodulerande ämnen som leder till sämre försvar mot virus, dels proteaser som genom sin verkan leder till ökad genomsläpplighet över nässlemhinnans skyddande epitel, resonerar författarna.

”Vår slutsats är att luftburet pollen har potential att öka mottagligheten för coronavirus och ge allvarligare covid-19-infektion. Vi föreslår därför att även icke-allergiker, precis som pollenallergiker, bör följa de råd för hur man kan minska sin exponering för pollen som brukar ges vid pollenallergi”, avslutar Terje Lie och Åslög Dahl.