Avgiftsfri kollektivtrafik, som nu tillämpas i Luxemburg, är ingen hållbar lösning för att minska bilresandet och utsläppen. Det konstaterar två svenska forskare i en ny rapport. Sedan 1 mars är det gratis för alla att resa kollektivt i Luxemburg. Syftet är att minska trycket på ett hårt ansträngt vägsystem genom att fler väljer att resa med bussar och tåg.

Det ligger även miljöskäl och sociala motiv bakom beslutet som tagits i Luxemburg. Åtgärden med fri kollektivtrafik har testat runtom i Europa och i världen. Även i Sverige har obegränsad avgiftsfri kollektivtrafik körts i mindre städer.

Men effekten är inte enbart positiv, enligt forskare. I rapporten ”Avgiftsfri kollektivtrafik för alla” går Jens Alm och John Hultén vid K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, igenom effekter och konsekvenser av avgiftsfri kollektivtrafik.

”Avgiftsfri kollektivtrafik för alla är inget mirakelmedel för att öka resandet i kollektivtrafiken och minska resandet med bil. För att åtgärden ska vara effektiv behövs ett i grunden väl fungerande kollektivtrafiksystem”, säger Jens Alm i en artikel på Forskning.se och slår fast att åtgärden behöver kombineras med andra för att minska utsläppen.

ANNONS
ANNONS

Hans kollega John Hultén, föreståndare för K2, menar att det finns en risk med åtägrden. Dels med ökade samhällskostnader för det offentliga, dels för att ”miljö och hälsa påverkas negativt då färre går och cyklar”, säger han och betonar vikten av att finansiera satsningar på avgiftsfri kollektivtrafik med skatter och andra avgifter som drabbar biltrafiken – om nu målet är att öka kollektivtrafiken, framhåller han.

Enligt rapporten är det uppenbart att gratis kollektivtrafik inte ensam klarar målet om ett mer hållbart transportsystem.

Läs hela rapporten.