Region Dalarna är den första regionen i Sverige som vill kräva vaccin mot covid-19 bland alla nyanställda. Men det är inte självklart att regionen har lagen på sin sida.

ANNONS

I september i år inledder region Dalarna en utredning. Man vill undersöka om regionen har rätt att kräva vaccinering av all ny vårdpersonal i regionen, skriver Dagens Nyheter.

Är det ett grundlagsbrott om en arbetsgivare tvingar de som söker jobb inom vården att vaccinera sig? Frågan drivs nu till sin spets av Region Dalarna.

I september i år kom det in coronavirus på ett äldreboende. Man vet inte om det var genom personalen, men i samband med utbrottet fick Dalarnas regiondirektör i uppdrag att utreda om det går att kräva av den som ska anställas att hen också vaccinerar sig.

Regionrådet Ulf Berg (M), säger till Dagens Nyheter att regionledningen helt enkelt inte vill att vaccinmotståndare ska jobba där.

”Och skulle du gå runt på en avdelning och säga ’du ska inte vaccinera dig’ då är det skäl för avsked. Då rekommenderar du något som inte är vetenskap eller beprövad erfarenhet”, säger Ulf Berg till Dagens Nyheter.

ANNONS
ANNONS

Det är inte säkert att regionen har lagen på sin sida. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ser problem med bestämmelsen i relation till grundlagen och regeringsformen kap 2 §6. Paragrafen skyddar medborgare och offentligt anställda från tvång eller påtryckningsmedel från staten. Vaccinationskrav skulle då kunna kännetecknas som ”kroppsligt ingrepp” från det allmänna.

Även fackförbundet Acavia tolkar lagen så. Samtidigt kan det vara arbetsrättsligt möjligt att omplacera personer som inte vill vaccinera sig, om det finns särskilda skäl.

Det Dalarna nu kommer att undersöka är om det går att tolka lagen så att ovaccinerade portas från hela eller delar av regionens verksamhet. Man vill utforma ett krav som gör att patienter skyddas från ovaccinerad personal.

Vårdförbundet tycker att regionen ska kunna omplacera ovaccinerad personal.

”Att kräva att nyanställda ska ha vaccination är helt fel väg att gå. Vi har svårt att rekrytera folk redan som det är i dag”, säger Vårdförbundets ordförande Dalarna, Marion Vaeggemose.

ANNONS
ANNONS

När vårdförbundet gjorde en enkätundersökning bland sina egna medlemmar (sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker) så var tio procent av medlemmarna inte vaccinerade.

Regiondirektören och juristerna förväntas nu lägga en utredning i januari om förutsättningarna för att inte anställa personal som vägrar vaccination mot covid.

Läs också:

Fler amerikaner döda i covid än i spanska sjukan
Covid-19-vaccin ökar inte risken för missfall