Greta Thunberg isolerar golv för att spara energi och minska på utsläpp. Londonföretaget Q-bot har utvecklat en robot som kan fixa isolering under golv, och döpt den efter den svenska miljökämpen.

ANNONS

Att isolera golven underifrån är krångligt. Nu finns en ny techlösning som sparar många knän och ryggar i framtiden.

Q-bot, ett Londonföretag, ordnar en smidigare lösning än att riva upp golvet för att isolera underifrån. Roboten Greta Thunberg skickas in i källarbjälklaget i stället, enligt Daily Mail.

Första steget är en detaljerad 3D-karta av utrymmet under golvet som roboten skapar när den rullar omkring. Kartan gör det möjligt att bedöma alla installationsdetaljer, och kartlägger också riskmoment.

Roboten sprutar sedan lager av isoleringsskum på golvet undersida. Materialet utvidgas och fyller alla springor så att golvet blir varmt, torrt och tätt.

Utrymmet under golvet är fortfarande ventilerat så att grunden kan andas och det inte bildas fukt och mögel.

Robotens arbete övervakas under processen för att mäta tjockleken på isoleringslagret.

Koldioxidneutralt på drygt ett år

Och priset? För ett typiskt engelskt radhus med två till tre sovrum beräknas kostnaden ligga på mellan 35 000 och 40 000 kronor. Koldioxidkostnaden för installationen beräknas till 770 kilo CO2e, koldioxidekvivalenter. Då inkluderas material, tillverkning av roboten, transport av komponenter och transport till och installation på plats.

En lägre energianvändning sparar 665 kilo CO2e per år (här räknar man med gasanvändning på den brittiska marknaden, och med ett underlag på 100 installationer), så inom lite drygt ett år är installationen av isolering koldioxidneutral. 665 kilo CO2e per år motsvarar ungefär 2 700 kilometers bilkörning.

Q-bot säger att de har upplevt ökat intresse från miljömedvetna kunder.  De vill förbättra energiklassen för sina hem genom att isolera dem bättre. Det sparar också en del pengar, för ett hus med eluppvärmning kan besparingen ligga på ungefär 3 000 kronor per år.

ANNONS
ANNONS

Att man också får varmare hem när Greta Thunberg gjort jobbet är förstås ett försäljningsargument så gott som något!

Läs även: De ska effektivisera storslagen byggnad [Dagens PS]

Läs även: Isoleringsmaterial från Chalmers ger effektivare eldistribution [Dagens PS]