Finanspolitiska rådet prutar inte på kritiken på regeringens stödpaket i coonakrisen. Bland annat beskrivs den sänkta arbetsgivaravgiften som en åtgärd med dålig träffsäkerhet.

”Denna typ av åtgärd bör undvikas framöver till förmån för mer träffsäkra stödformer”, skriver Finanspolitiska rådet i sin årsrapport, uppger Di.se.

När regeringen sänkte arbetsgivaravgiften till följd av pandemin kunde alla arbetsgivare ta del av det, oavsett om de var krisdrabbade eller inte.

Det var fel nummer 1, som regeringen begick, enligt rådets kritik.

Fel nummer 2 som lyfts fram är de sena beskeden om förlängningar av omställningsstödet, fel nummer 3 är att stödet utbetalats för sent till många krisutsatta näringsidkare.

Det kommer fler…fel!

Fel nummer 4 och 5 är de ändringar som skett löpande av stödåtgärderna och självrisker som stödsystemet innehåller.

”Förändringarna har skapat onödig osäkerhet och försvårat för företag och individer att fatta välgrundade beslut”, konstaterar Finanspolitiska rådet, enligt Di.

Fel nummer 6 som påpekas är ett undermåligt statistikunderlag för uppföljning och utvärdering av stödåtgärderna, fel nummer 7 är att ingen gemensam portal upprättats för stödåtgärderna, detta för att underlätta för krisdrabbade företag och minimera risken för felaktiga utbetalningar.

ANNONS
ANNONS

Fel nummer 8 är att regeringen saknar en tydlig plan för att åter nå överskottsmålet i statens finanser. I det sammanhanget får även oppositionen kritik av rådet.

Läs mer på Di.se om Finanspolitiska rådets totalsågning av regeringens finanspolitik och även Riksbankens penningpolitik, som borde samordnas bättre, heter det.

Läs även: Tillväxtverket ligger risigt till i rättsprocess [DagensPS.se] »