”När krisen väl är ett faktum är det en j-vligt blodig historia. Det blir en slakt av Guds nåde när det blir kris. Det är inga trevliga diskussioner man har med folk då.”

ANNONS

Dagens Industris Viktor Munkhammar fick sig en pratstund med Hans Lindblad, riksgäldsdirektör sedan 2013, och diskuterade bland annat världsläget, tillväxten i svensk ekonomi samt vad vi har att vänta framöver.

I en passage i intervjun kommer man in på hur stor Sveriges statsskuld bör vara och det är då Hans Lindblad ventilerar sin egen oro för en ny kris. Lindblad, som arbetat på finansdepartementet både under fastighetskrisen på 1990-talet samt finanskrisen 2008, anser att en nivå på omkring 30 procent av BNP är en lagom nivå för Sverige eftersom den snabbt kan fördubblas under en kris. En nivå man bedömer kommer att nås i år.

Att bygga upp skyddsvallar inför nästa ras är absolut viktigast, konstaterar Lindblad.

ANNONS
ANNONS

”Statsskulden ska kunna variera, vara en buffert vid en riktigt stor chock /…/ En storbolags-vd kom till oss på finansdepartementet och berättade att 18 av 20 fabriker stängts. Alla indikatorer störtdök. Det var en hemsk situation.”