På två år har tillgångarna i bolaget halverats, skriver Dagens Industri.

Tidningen förklarar att bolaget, som bara gått med vinst 2013 sedan starten 2005, till 100 procent ägs av kungen.

Siffrorna för 2017 visar att bolaget, Bensor som det heter, nu tyngs av ett kapitaltillskott på 20 miljoner kronor till dotterbolaget Stenhammars Godsförvaltning.

Värdet på aktierna har enligt DI skrivits ned med lika mycket.

Enligt tidningen har Bensor i dag tillgångar på knappt 23,6 miljoner kronor och ett eget kapital på knappt 9,3 miljoner.

ANNONS
ANNONS

Solliden slott är i likhet med Stenhammars Gods ett dotterbolag till Bensor och Sollidens slott gjorde enligt artikeln en förlust på en miljon kronor förra året.