Drygt sju av tio skulle rösta på något parti i vänsterblocket om det var val i dag.

Det här visar en undersökning – och särskilt Vänsterpartiet attraherar den svenska journalistkåren, framgår det.

Vänstern får 32 procents väljarstöd bland journalisterna, vilket är dubbelt så mycket som Miljöpartiet (14,7 procent), enligt artikeln på SvD:s ledarsida där debattören, Carl-Vincent Reimers, som är projektledare vid Näringslivets medieinstitut, anser att det finns ”skäl att tro att journalisternas egna sympatier också påverkar urval och nyheter”.

Det är tydligt att det är V, MP och Socialdemokraterna som går hem hos de svenska journalisterna medan högeroppositionen har ett blygsamt stöd, endast 10 procent.

De liberala mittenpartierna får 14,6 procent väljarrespons från de svenska journalisterna.

ANNONS
ANNONS

I den aktuella enkäten svarade endast 213 svenska journalister, ”men med hänsyn till det begränsade urvalet och en felmarginal på fyra till sju procentenheter är tendensen ändå anmärkningsvärd”, heter det i debattinlägget på SvD opinionssida.

Mätningen gjordes 2019 och omfattar även norska journalister. I Norge uppger 68,7 procent av journalisterna att de skulle rösta på de två socialistiska vänsterpartierna, Arbetarpartiet eller Miljöpartiet, mot 17,8 procent i befolkningen som helhet, enligt SVD-analysen på ledarsidan.

När det gäller förtroendet för public service är det lägre hos personer som står till höger, och samtidigt visar alltså den här undersökningen att journalisterna som de ifrågasätter överlag står till vänster.

I Norge har opinionsmätningar bland journalister gjorts under många år, framgår det vidare.