Regeringens otydlighet kring äganderätten riskerar den svenska skogsnäringens konkurrenskraft.  Det hävdar skogsbranschen i ett skarpt uttalande.

”Det har gått för långt, och då talar jag för alla skogsägare i Sverige och hela den svenska skogsindustrin”, säger Lars Idermark, vd för skogsbolaget Södra och ny ordförande för branschorganisationen Skogsindustrierna, till Dagens Industri.

Regeringen har nyligen beslutat om en utredning av artskyddsförordningen och en inventering av nyckelbiotoper.

Det är otydligheten från regeringen sida som retar Idermark, som hellre hade sett att branschen fått fortsätta efter devisen frihet under ansvar.

Helt utan hopp är han dock så klart inte:

ANNONS
ANNONS

”Det råder framtidsoptimism i branschen och jag tror att 2018 blir ett fantastiskt år för svensk skogsnäring och att det fortsätter åtminstone 2019”.