Om den mörka bild av Sverige som USA:s president Donald Trump förstärks riskerar det att påverka flera områden i Sverige negativt.

Bland annat kan det få negativa effekter på svensk turism, handel och för svenska företag att göra affärer utomlands.

Det hävdar experter som Svenska Dagbladet talat med.

”Utländskt kapital måste vara berett att investera långsiktigt i Sverige, men det är också viktigt att andra är beredda att göra affärer med oss. Då måste vi ha ett bra rykte som ett tryggt och bra land”, säger Olle Wästberg, politiker och tidigare generalkonsul i New York, till tidningen.

Han tror att det kan spilla över på svensk turism.

”Ja, det kan det säkert få, om än marginellt. Men det kan få en långsiktig betydelse för Sverige. Det som en amerikanska president säger, det fastnar”.

Olle Wästberg får medhåll av Henrik Selin, avdelningschef på Svenska Institutet, som menar att Sverigebilden kan rubbas åtminstone på kort sikt.

ANNONS
ANNONS

”I det korta perspektivet kan naturligtvis människors bild och bedömningar av vårt land påverkas i och med den negativa bild som målas upp”, säger Henrik Selin till SvD men framhåller att undersökningar visat att den positiva bilden av Sverige ännu inte tycks ha förändrats.

Dock tar man den nu aktuella debatten på allvar, framgår det i artikeln.

”Den här frågan är så stor att vi måste ta den på allvar”, säger Henrik Selin till SvD Näringsliv.

MISSA INTE: Åkesson i WSJ: ”Trump har rätt” [DagensPS.se] >

LÄS ÄVEN: Sveriges svar till USA: Vill läxa upp Trump [DagensPS.se] >