Det är bara att tacka och ta emot, Magdalena Andersson (S).

ANNONS

Den svenska statens betalningar visade oväntat på ett överskott under oktober, uppger Riksgälden.

Det i ett pressmeddelande.

Överskottet var 6,7 miljarder kronor, vilket går att jämföra med myndighetens prognos om ett underskott på 5,8 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av högre skatteinkomster.

Skatteinkomsterna var cirka 12 miljarder kronor högre än prognos, främst till följd av högre kompletteringsbetalningar.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2017 visade statens betalningar ett överskott på 73,2 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

Statsskulden uppgick till 1 296 miljarder kronor i slutet av september (1 240 miljarder i slutet av förra månaden).