Dagens ledarkoll handlar om demokratins grundvalar, om klass mot klass, om politiska rörelser med en enda fråga på agendan och att LO-väljarna sviker Socialdemokraterna.

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt. 

Kriget är slut

DI skriver om vilken slags strid det handlar om efter riksdagsvalet: ”Trots allt damm ska inte riksdagen under nästa mandatperiod rösta om huruvida man ska stödja Gustav Vasas kamp mot danskarnas herravälde i Stockholm. Den striden är avgjord och vi firar segern varje år den 6 juni. SD:s Mattias Karlsson kan alltså vara lugn, liksom den nervöse justitieministern från Skåne. Kriget är slut.”

Klassretorik

ETC ägnar sig åt lite gammal hederlig klassretorik: ”Borgerligheten är kapitalets politiska gren. Den grundar sig på deras intresse av att äga resurser, kapital och makt. Det är därför högern, när den sitter vid makten, överför egendom från det gemensamma till det privata och sänker skatter. Borgerligheten har ingen egentlig ideologi förutom detta intresse.”

Partier med endast en fråga på agendan misslyckades

NSD resonerar sakligt runt frågan varför det är svårt för partier med endast en fråga på dagordningen att lyckas i opinionen: ”Varför har inte de partier som profilerat sig i de agendasättande frågorna fått medvinden översatt i röster? Det borde analytiker fördjupa sig i, när den nuvarande regeringsbildningsdansen stillnat. Kanske handlar det om att fördelningspolitiken återtagit rollen som avgörande för väljarna, när allt kommer omkring. En annan möjlig förklaring är att ett parti som har en lång historia av att vara regeringsdugligt vinner när mycket står på spel. Och att väljarna anförtror detta parti att formulera politik även på områden där det inte har sin främsta specialisering.”

LO-väljarna sviker S

Expressen skriver om att allt fler LO-väljare sviker Socialdemokraterna: ”Länge har det hetat att det finns en smärtgräns för LO:s frikostiga stöd till Socialdemokraterna. Om färre än hälften av LO:s medlemmar röstar på S i valet måste strategin omprövas. Där är vi nu. I valet röstade bara 41 procent av LO:s medlemmar på Socialdemokraterna – en rekordlåg andel. Hela 24 procent valde i stället att lägga sina röster på Sverigedemokraterna, enligt Value. Men trots att smärtgränsen måste anses passerad med råge låter LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson meddela att allt kommer att förbli som det alltid har varit. De speciella banden mellan LO och S består. De LO-väljare som röstar på andra partier förstår tydligen inte sitt eget bästa. De lever i falskt medvetande och röstar i strid med sina intressen, får man anta. Det är en ganska påfrestande von oben-attityd till de egna medlemmarnas politiska preferenser.”

ANNONS
ANNONS

Dagen snackis:

Barnuppfostran. Tänk att ingen någonsin berättade hur svårt det faktiskt är att vara en förälder.