I dag handlar ledarkollen om sjukvården, om polisens uppgift i samband med valet i september, snedfördelningen på landets högskolor och valets viktgaste fråga.

PS Ledarkollen – varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt. 

Annan vinkling på krisen inom vården

DI skriver om bristen på personal inom vården: ”Dessutom är det viktigt att inse att vårdens problem i stor utsträckning är just personalbristen. Det är exempelvis givet att sommarekvationen inte går ihop. Det finns inte några arbetslösa sjuksköterskor att tala om – så vem ska vara sommarvikarie när ordinarie personal har semester?”

Polisens viktiga uppgift under valet i september

DN skriver om demokratins förutsättningar inför det stundande valet: ”Extremisterna lär inte påverka det nationella valet, men lokalt kan de orsaka skada. Polisen har därför en viktig uppgift den 9 september. I Ludvika och på andra platser i landet där NMR och liknande organisationer har etablerat sig måste ordningsmakten ge valförrättare det stöd de behöver för att se till att nazister inte kan bevaka och skrämma väljare. Den lokala demokratiska processen måste skyddas och försvaras. ”

ANNONS
ANNONS

Fördel för högutbildade

ETC skriver om den sociala bakgrunden gällande studenterna på landets högskolor: ”I dagarna bli det klart vilka som ska börja studera på landets högskolor och universitet i höst. Det vi kan säga redan nu är att av de som kommer att börja på Handelshögskolan i Stockholm så kommer nästan ingen från familjer där föräldrarna har låg utbildningsbakgrund. Även på Kungliga musikhögskolan i Stockholm och på Chalmers tekniska högskola i Göteborg så kommer en försvinnande liten del av studenterna att ha föräldrar med låg utbildning. Liksom på nästan alla läkarutbildningar i landet.”

Behåll de skärpta reglerna

Expressen skriver om vad som antagligen kommer bli valets stora fråga, invandringen: ”Den siffra som har störst betydelse är egentligen inte antalet nya asylansökningar, utan antalet personer som blir kommunmottagna. Måttet visar nämligen hur många som får stanna i Sverige: De som har fått ja på sin asylansökan, deras anhöriga samt kvotflyktingar. Migrationsverket bedömer att det handlar om 46 000 nyanlända i år. Det är visserligen färre än under flyktingvågens toppår – men fortfarande dubbelt så många som snittet under de föregående tio åren, 2005-2014. Och fyra gånger så många som ett normalår innan dess, under perioden 1996-2004. En del av ökningen förklaras av att allt fler söker sig till Sverige som anhöriga. Omkring 40 procent av de kommunmottagna i år är anhöriginvandrare. ”

Dagens snackis: Sista veckan i juli, augusti startar onsdag. Är sommarens slut nu? Infinner sig vemodet när kvällarna (långsamt först, sedan allt snabbare) blir mörkare? Eller kommer den här sommaren räcka hela vägen in till mitten av september?