Johan Ehrenberg på ETC har en uppmaning till världens makthavare – att elektrifiera allt.

Det är enda sättet att rädda världen undan klimathotet, fastslår han och menar att klimatpolitiken dess värre mestadels består av substitut där miljarder satsas på ”biodiesel, gas eller sopbränning under påståendet att det är bra för miljön”.

Ehrenberg understryker att ”80 procent av klimathotet beror på olja, kol och gas”.

ANNONS
ANNONS

Som han ser det är det bara el som är ren, soldriven eller via andra hållbara lösningar, och som är miljömässigt försvarbart.

”Det finns en enkel lösning på klimathotet. För att börja jobbet måste vi sluta gå in i återvändsgränder och sidospår och istället säga som det är. Elektrifiera allt! Det är den enklaste vägen ut ur klimathotet och orsaken är att vi i dag bara har en energiform som kan produceras helt ren”, skriver Johan Ehrenberg på ETC.

LÄS LEDAREN: ”Elektrifiera allt!” [Johan Ehrenberg, ETC] ›