Kollegor är den faktor som påverkar trivseln på jobbet mest. Det fastslår en ny rapport där 1000 tjänstemän tillfrågats. Medarbetarna slår arbetsplatsens läge, flexibilitet på jobbet och tillgång till modern teknik. 

Fastighetsbolaget Castellum har utfört undersökningen. De presenterar resultaten i ett pressmeddelande.

Kollegor och det sociala sammanhanget på arbetsplatsen har seglat upp som den absolut viktigaste faktorn för att en arbetsplats ska ses som attraktiv, särskilt för den yngre generationen. Det visar en ny undersökning från Castellum med temat Framtidens arbetsliv. Hela 93 procent av de tillfrågade anser att kollegor är viktiga eller mycket viktiga. Trenden innebär en utmaning för arbetsgivarna, särskilt nu när hemarbete ökar dramatiskt i samband med coronakrisen.

Gränsen mellan arbete och socialt umgänge suddas ut allt mer och frågan är hur arbetsgivare på bästa sätt kan möta sina anställdas behov när jobbet inte bara är till för arbete, utan även för relationsbyggande och umgänge.

”Det framgår tydligt i vår undersökning att människor söker sig till arbetsgivare som erbjuder en positiv social kontext och kollegor att trivas med. Just relationer ser ut att i högre grad styra det nya decenniets arbetsmarknad, samtidigt som AI och robotisering tar allt större plats”, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB.

Viktigt behålla mänskliga inslagen

I takt med att vi blir allt mer digitaliserade sker stora förändringar i hur vi arbetar och interagerar med varandra, vilket inte minst blir tydligt när det nu sker en dramatisk ökning av arbete på distans. Många företag står inför utmaningen att lyckas upprätthålla en teamkänsla både under och efter coronakrisen.

”Troligtvis kommer krisen att förstärka både den digitala och den sociala trenden. Det finns anledning att tro att vi kommer att fortsätta att jobba mer på distans nu när vi har sett teknikens möjligheter. Samtidigt kommer behovet av sociala kontakter med kollegor med säkerhet att öka. Det gäller därför som arbetsgivare att klara av att vara både högteknologisk och mänsklig. Det blir nu extra viktigt för företag och chefer att lägga vikt vid att underhålla relationerna på arbetsplatsen för att inte riskera att de anställda ska tappa i motivation”, säger Henrik Saxborn.

”Allt detta ställer krav på arbetsgivarna och kommer att leda till att nya faktorer kommer att avgöra vilka företag som blir framgångsrika”, avslutar Henrik Saxborn.

ANNONS
ANNONS

Om undersökningen

Undersökningen har utförts av Axiom Insight på uppdrag av Castellum. Den är baserad på 1 000 svar från ett riksrepresentativt urval av
allmänheten i åldern 18 år och uppåt som identifierar sig som tjänstemän.

Läs hela undersökningen här.