Snusjätten spöar både proffsens förhoppningar och sitt eget resultat under motsvarande period i fjol. Kolla här!

annons
annons

Swedish Match redovisar en rörelsevinst för det tredje kvartalet som slår både analytikernas förväntningar och är bättre än samma period 2019. Även omsättningen kom in högre.

Omsättningen steg 14,9 procent till 4 400 miljoner kronor (3 829). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 088.

Rörelseresultatet blev 2 019 miljoner kronor (1 586), väntat var 1 731 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 45,9 procent (41,4).

Resultatet före skatt var 1 914 miljoner kronor (1 526), väntat var 1 653 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 1 193 miljoner kronor (1 180), väntat var 1 285 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 7,44 kronor (7,04).

Så förklarar vd framgången

Swedish Match vd Lars Dahlgren skriver i en kommentar att vinsttillväxten främst går att hänföra till Zyns starka prestation i USA.

”I USA fortsatte vi att ta majoriteten av tillväxten på marknaden för nikotinportioner med Zyn och omsättningshastigheten i butik fortsatte att öka, trots ett utökat antal försäljningsställen och en betydligt aggressivare kampanjstrategi från våra konkurrenter”, säger Dahlgren.

Under kvartalet kom bolaget också att notera en betydande ökning av rörelseresultatet för den amerikanska cigarrverksamheten och verksamheten med rökfria produkter i Skandinavien, uppger Dahlgren.

ANNONS
ANNONS

Passerar flera milstolpar

Swedish Match-chefen lyfter också fram att kvartalet blev ett där en rad milstolpar kom att passeras. Detta inkluderar rekordresultat för bolagets produktsegment, ny ”alltime-high” för leveranser av Zyn och de högsta leveransvolymerna av cigarrer någonsin under ett och samma kvartal.

Under utsikter gör bolaget inga förändringar gentemot föregående kvartal med undantag för den underliggande bolagsskatten i USA, som nu förväntas bli högre.

”Detta är en konsekvens av ökningen i relativt vinstbidrag från vår verksamhet i USA som beskattas med en högre effektiv skattesats än den genomsnittliga skattesatsen för koncernen”, skriver bolaget.