E-handelsjätten Amazon redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet och ett resultat som sticker ut positivt. Aktien steg i efterhandeln.

Omsättningen uppgick till 52,9 miljarder dollar (38), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 53,4.

Resultat per aktie hamnade på 5,07 dollar (0,4), vilket är 104 procent bättre än Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2,49.

För det tredje kvartalet förväntar sig e-handelsjätten att intäkterna landar i intervallet 54-57,5 miljarder dollar vilket kan jämföras med analytikernas samlade estimat på 58 miljarder dollar enligt Bloomberg.

ANNONS
ANNONS
Amazon, BUSD Q2-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2017
Nettoomsättning 52,9 53,4 -0,9% 38
Resultat per aktie, USD 5,07 2,49 103,6% 0,4

Konsensusdata från Bloomberg