Sveriges inköpschefsindex för industrin ökade mindre än väntat i maj.

Industriindexet förbättrades under maj till 39,2. Marknaden hade väntat en ökning till 40,7.

Föregående månads utfall var 36,7.

En siffra över 50 indikerar expansion.

ANNONS
ANNONS
Sverige maj, 2020 Konsensus april, 2020
Inköpschefsindex för industrin 39,2 40,7 36,7

Konsensusdata från Bloomberg