”För tillverkningsindustrin, detaljhandeln, tjänstesektorn och för hushållen är fallet under april historiskt. Inte ens under finanskrisen var fallet för dessa konfidensindikatorer så kraftigt under en enskild månad”.

Det skriver Konjunkturinstitutet i ett pressmeddelande där det framgår att företagens och hushållens syn på ekonomin aldrig tidigare varit så dyster under en enskild månad.

Åtta enheter lägre än sämstanivån under finanskrisen

Den så kallade barometerindikatorn föll med 34 enheter från 92,5 i mars till 58,6 i april, vilket är åtta enheter lägre än den lägsta nivån under finanskrisen.

”Samtliga sektorer i näringslivet och hushållen har bidragit till fallet, men kraftigast föll tjänstesektorn. Där har indikatorn fallit med 37,6 enheter och befinner sig nu på rekordlåga 47,8”, konstaterar KI.

ANNONS
ANNONS

Läs hela pressmeddelandet.