Hemfixarkedjan Clas Ohlson redovisar ökande rörelseresultat under första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, jämfört med samma period året innan. Omsättningen i augusti ökade 2 procent.

Omsättningen uppgick till 2 044 miljoner kronor (1 958), en ökning med 4 procent mot föregående år. Utfallet överensstämmer med tidigare lämnad uppgift.

Rörelseresultatet blev 79 miljoner kronor (32), med en rörelsemarginal på 3,9 procent (1,6).

Exklusive IFRS 16, var rörelseresultatet 52 miljoner kronor (32).

Bolaget har tidigare flaggat för en positiv IFRS-effekt i rörelseresultatet med 27 miljoner.

Underliggande rörelseresultat var 91 miljoner kronor (62).

Resultatet före skatt var 63 miljoner kronor (32).

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev 49 miljoner kronor (30), en ökning med 63 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,77 kronor (0,47), vilket innebär en ökning med 64 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 309,8 miljoner kronor (-28,1).

Försäljningen i augusti ökade med 2 procent till 740 miljoner kronor (725). Organiskt låg ökningen på 2 procent och en ökning om 3 procent i jämförbara enheter. Försäljningen online ökade 36 procent i augusti och uppgick till 35 miljoner (25).

”En positiv försäljningsutveckling där vi sålt bra av säsongsprodukterna har även påverkat lagervärdet i rätt riktning. Lagervärdet om 1 955 miljoner kronor är lägre än i föregående kvartal men är något högre jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Lagernivån speglar förberedelser för kommande kampanjer och består till stor del av förbrukningsvaror som tillhör vårt ordinarie sortiment som har en fortsatt hög
efterfrågan. Vi kan även konstatera att kassaflödet under kvartalet varit starkt”, säger Lotta Lyrå i rapporten.

Clas Ohlson, Mkr Q1-19/20 Q1-18/19 Förändring
Nettoomsättning 2 044 1 958 4,4%
Rörelseresultat 79 32 146,9%
Rörelsemarginal 3,9% 1,6%
Resultat före skatt 63 32 96,9%
Nettoresultat 49 30 63,3%
Resultat per aktie, kronor 0,77 0,47 63,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet 309,8 -28,1