Dagligvarubolaget Axfood redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Nettovinsten var 5,1 procent högre än väntat.

Omsättningen uppgick till 12 731 miljoner kronor (12 050), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 12 763.

Rörelseresultatet blev 715 miljoner kronor (620), väntat rörelseresultat var 692. Rörelsemarginalen var 5,6 procent (5,1).

Resultatet efter skatt blev 536 miljoner kronor (482), analytikerkonsensus 510.

Resultat per aktie hamnade på 2,50 kronor (2,24).

ANNONS
ANNONS

Investeringarna inom Axfood förväntas 2019 uppgå till 1,5-1,6 miljarder kronor exklusive förvärv
och nyttjanderättstillgångar.

”Med en butiksförsäljningstillväxt om 6,7 procent och en e-handelstillväxt på hela 38 procent konstaterar jag att vi även detta kvartal växer mer än marknaden i båda kanalerna”, skriver vd Klas Balkow i rapporten.

Axfood-chefen menar att Willys utmärker sig speciellt och kedjan skall nu bli mer relevant för fler personer genom e-handelslösningen rullas ut till fler orter.

Axfood, Mkr Q3-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018
Nettoomsättning 12 731 12 763 -0,3% 12 050
Rörelseresultat 715 692 3,3% 620
Rörelsemarginal 5,6% 5,4% 5,1%
Nettoresultat 536 510 5,1% 482
Resultat per aktie, kronor 2,50 2,24

Konsensusdata från Factset