Verkstadsbolaget Atlas Copco har inlett ett partnerskap med ISRA Vision, där bolaget skapar en ny division inom affärsområdet industriteknik. Det sker genom att Atlas Copco lägger fram ett offentligt frivilligt uppköpserbjudande och erbjuder 50 euro kontant för samtliga av de utestående aktierna i ISRA Vision.

Budet motsvarar ett företagsvärde om 11,65 miljarder kronor för ISRA Vision, enligt ett pressmeddelande. Under verksamhetsåret 2018/19 hade ISRA Vision intäkter på drygt 1,6 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 357 miljoner kronor.

Atlas Copco har redan säkerställt 34,9 procent av aktierna genom bindande åtaganden med ett flertal aktieägare, däribland Enis Ersü, VD och grundare av ISRA Vision.

ISRA Vision är ett tysk specialist inom visionsystem och 3D-visionsystem med teknologier för kvalitetsinspektion av ytor, samt för robotautomation. I dag verkar bolaget inom de två segmenten kemikalieinspektion av ytor och industriell automation, med mer än 800 anställda.

ANNONS
ANNONS

ISRA Vision kommer bli en ny Atlas Copco-division under affärsområdet Industriteknik men fortsätta sin verksamhet under samma varumärke.