En ny granskning visar att Amazon har stora problem med arbetsskador hos sina anställda. Arbetsskadenivån är mer än dubbelt så hög som det amerikanska snittet – och ledningen försöker tysta ned anställda som tagit upp frågan.

Det är organisationen Center for Investigative Reporting (CIR) som skrivit en djupgående artikel som förutom den dystra statistiken även berättar om en ledningskultur där företaget försöker tysta ner arbetsskador.

Totalt ådrog sig i genomsnitt fyra av 100 personer som jobbar på lager i USA i allvarliga skador i tjänsten. På Amazon är denna siffra över dubbelt så hög: 9,6 personer per 100, skriver DI Digital.

I granskningen framkommer även att chefer har försökt tysta ned anställda som försökt lyfta frågan med arbetsskador.

ANNONS
ANNONS

Bland annat står det om en säkerhetsspecialist som instruerades att ”hitta anledningar till att inte bokföra skador som skulle lagföras”.

Amazons förklaring till den höga arbetsskadestatistiken är att de i högre grad än konkurrenter rapporterar den formen av skador.

”Det finns en dramatisk grad av underrapportering av arbetsolyckor i hela branschen”, säger de i ett svar till CIR.

Dagens PS rapporterade i oktober om att amerikanska säkerhetsmyndigheter har kommit fram till liknande slutsatser som den nya granskningen och att företaget är med på en ny lista över ”världens farligaste företag”.