Branschorganisationen Almegas arbetsmiljöexpert Maria Morberg listar några tips till dig som funderar på hur återställningen till kontorsarbete ska ske. Riskanalys, anlitande av ombud och utvärdering är de vitala delarna. 

Maria Morberg skriver att det första steget är att påbörja en riskbedömnings- och handlingsplan inför en återstart av kontorsarbete. Folkhälsomyndigheten har stipulerat riktlinjer kring distansarbete, vilket innebär att du som arbetsgivare måste göra en noggrann värdering innan du beslutar om att öppna upp arbetsplatsen igen.

ANNONS
ANNONS

Hon betonar också att det är viktigt att involvera arbetsmiljöombud och skyddsombud. Dessa bör bjudas in till en konsultation inför en återstart av kontorsarbete.

Den sista punkten Maria Morberg lyfter fram är att utvärdera hur distansarbetet har gått. Vad borde behållas och vad ska företaget lämna bakom sig? Det är viktiga frågor att ställa sig när företaget går in i en mer ”normal” period.