Dagens PS

Yngre har svårare att jobba hemifrån

hemarbete
Hälften av personer 18-25 jobbar sämre hemifrån, visar studien. (Foto: Pexels)
Dagens PS
Dagens PS
Uppdaterad: 23 juni 2020Publicerad: 23 juni 2020

50 procent av unga människor (under 25 år) anger att de har svårt att nå samma effektivitetsnivå hemifrån som vid jobb på kontoret. För personer över 45 år uppger 20 procent samma samband. Det visar en ny studie baserad på över 8.000 svar från anställda. 

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det skriver Great Place to Work Institute, vilka ligger bakom studien, i ett pressmeddelande.

Yngre medarbetare har svårast att arbeta på distans. Det visar den hittills största studien av svenskarnas arbetstillvaro under coronapandemin. Varannan under 25 år uppger att de arbetar mindre effektivt utanför sin ordinarie arbetsplats, vilket står i stor kontrast till exempelvis åldersgruppen 45–54 år där 8 av 10 upplever att det är lika effektiva på distans som på kontoret.

Yngre mer osäkra över sin roll

Det visar sig att de yngre är de som är mest missnöjda totalt sett. En förklaring kan ligga i att de under 25 år även är den grupp som i störst utsträckning känner att deras organisation inte förstår vad som oroar dem. De upplever i mindre utsträckning än andra ålderskategorier att deras ledare ger deras team tydlig riktning och är mest missnöjda av alla med informationen de får från sina ledare kring den effekt coronakrisen har på deras arbete.

“Många utgick nog från att det var de yngre som skulle klara omställningen bäst, eftersom de mer eller mindre alltid varit digitala. Istället ser vi att de kämpar mest med det förändrande arbetslivet. Det handlar inte så mycket om praktiska verktyg och digitala lösningar utan grundar sig istället i det vår forskning alltid visat, det vill säga vikten av ett tydligt ledarskap byggt på tillit. En transparens om var ni befinner er och är på väg i kombination med att se den unika människans behov och få denne att känna sig behövd och bidragande till målen är viktigare än någonsin”, säger Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

De över 45 år mest tillfreds

Mest tillfreds med den rådande arbetstillvaron är de över 45 år och uppåt. De känner sig i störst utsträckning betrodda med att utföra sina jobb som tidigare och upplever sig bli rättvist behandlade om de behöver ta ledigt. De litar på att deras ledare håller dem informerade om effekterna som corona har på deras arbete och känner att de kan möta sina kunders behov på ett tillfredsställande sätt.

“Tillit som går åt båda håll, det vill säga att lita på sin ledare och känna att denne litar på dig, har alltid varit avgörande för att skapa en framgångsrik organisation där medarbetare känner sig trygga och motiverade att göra ett bra jobb. Om man som medarbetare känner sig betrodd att arbeta lika bra oavsett fysisk plats kommer man även kunna leverera bättre ut mot kund och ha ett bättre samspel med övriga kollegor. Det är lika viktigt att känna oavsett roll och antal år inom organisationen och därför är vårt starkaste råd till de som vill förbättra sin organisationskultur att satsa på att bygga tillit inom verksamheten”, säger Maria Grudén.

ANNONS

Om undersökningen:

Totalt har 8.349 medarbetare inom 113 medelstora svenska organisationer svarat på undersökningen. Undersökningen genomfördes mellan 12 maj och 11 juni 2020.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
Egen rådgivning för egenföretagare

Egen rådgivning för egenföretagare. För dig som är egenföretagare ser vardagen och arbetslivet lite annorlunda ut jämfört med en anställd. Därför har Unionen Egenföretagare en speciell medlemslinje för egenföretagare.

Kontakta Unionen
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS