Organisationen Svenskt näringsliv hävdar att så lite som drygt hälften av de företagsstöd regeringen har tagit fram verkligen går till själva företagen. I ett nytt utspel menar de att mycket av pengarna har omvandlats från arbetslöshetsersättning till krisstöd. Det skriver organisationen i ett pressmeddelande

ANNONS

Hittills har regeringen fattat beslut om 185 miljarder kronor i olika stödåtgärder. Enligt de officiella beräkningarna har 145 miljarder gått till företagen, men enligt Svenskt Näringsliv går det att ifrågasätta om stöden verkligen kommer företagen till del i så stor utsträckning som regeringen gör gällande.

En mer korrekt siffra är 96 miljarder kronor, enligt beräkningar från Svenskt Näringsliv.

I den officiella klassificeringen räknas till exempel de medel som går till korttidspermitteringen som stöd till företag. Men det går att hävda att statens medel för korttidspermittering går till hushållen, menar Jonas Frycklund, biträdande chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Detta eftersom de statliga medlen i praktiken är en ersättning för den arbetslöshetsersättning som de arbetslösa annars skulle ha fått om de hade sagts upp.

”Det har tillkommit många stödåtgärder för företagen, och det är bra. Men ibland överdrivs åtgärderna. Alla stöd som har beslutats kan inte företagen ta del av, utan de går till kommuner och hushåll. Det är också viktigt att poängtera att allt inte heller är regelrätt stöd, mycket av åtgärderna handlar om lån och garantier av olika slag”, säger Jonas Frycklund.

ANNONS
ANNONS

Han poängterar också att många företag inte utnyttjar de lån som finns, dels skatteanstånden, dels den så kallade företagsakuten.

”Många av stödformerna utnyttjas inte i så hög utsträckning som det var tänkt från början. Ett exempel är det så kallade Företagarakuten. Få företag har utnyttjat den lånemöjligheten”, säger Jonas Frycklund.