Riksbanken med riksbankschef Stefan Ingves slår fast att osäkerheten är fortsatt stor och styrräntan väntas bli kvar på nuvarande nivå i flera år.

ANNONS

Även om svensk ekonomi börjat återhämta sig snabbare än väntat är vägen tillbaka lång, konstaterar Riksbanken som släppte sitt räntebesked klockan 9.30 på tisdagsförmiddagen.

Riksbanken tar höjd för bakslag både på kort och längre sikt, framgår.

”Utvecklingen är fortfarande kantad av risker och stabiliteten på finansmarknaderna är beroende av stöd från centralbankerna. Penningpolitiken behöver därför fortsatt bidra till att kreditförsörjningen fungerar och till att det allmänna ränteläget hålls nere även under kommande år. Direktionen bedömer att den kombination av åtgärder som Riksbanken har satt in under våren och sommaren är det mest verkningsfulla sättet att uppnå detta. Riksbanken fortsätter därför att genomföra tillgångsköp och erbjuda likviditet inom alla de program som lanserats hittills under året. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent och väntas vara kvar på denna nivå under de närmaste åren. Penningpolitiken skapar därmed förutsättningar för en återhämtning i svensk ekonomi och bidrar till att inflationen mot slutet av prognosperioden stiger mot inflationsmålet på 2 procent”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande och betonar att omfattande ekonomisk-politiska stödåtgärder är nödvändiga under lång tid framöver.

”Riksbanken är beredd att fortsätta använda de verktyg som står till buds för att ge stöd till ekonomin och inflationen. Även reporäntan kan sänkas om det bedöms vara en verkningsfull åtgärd, särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat.”

Riksbanken justerar upp BNP-prognosen för 2020 till -3,6 procent från -4,5 procent som var bedömningen i juli. För nästa år ses en tillväxt på 3,7 procent, vilket är en höjning från tidigare bedömning vid 3,6 procent.

ANNONS
ANNONS