Korruptionen i Sverige borde jämföras med södra Italien där fenomenet med organiserad brottslighet i statsapparaten är väl studerat, skriver tre statsvetare i en artikel hos DN Debatt

ANNONS

Bilden av Sverige som ett av världens minst korrupta länder utmanas av en rad larmrapporter om missförhållanden i den offentliga förvaltningen från myndigheter, grävande journalister och fackföreningar, skriver tre statsvetare i en artikel hos DN Debatt.

Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Carina Gunnarson, docent i statsvetenskap, forskare vid Institutet för framtidsstudie och Bo Rothstein, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet skriver också att de vill se forskning som jämför korruptionen i Sverige med södra Italien – ett område ökänt för sin organiserade brottslighet och maffia.

”Bankomat åt kriminella”

De citerar bland annat en rapport från 12 myndigheter ledda av Polisen om att välfärdssystemen fungerar som en ”bankomat” åt kriminella från i oktober och rapporter från Säpo, Brå, Försäkringskassan, SKR, Göteborgs kommunstyrelse och fackförbundet Vision.

”Lästa för sig handlar rapporterna om enskildheter. Men när de läggs bredvid varandra formas ett oroande helhetsmönster”, skriver forskarna på DN Debatt.

Tillitsbaserade system och bristande kontroll har skapat möjligheter för organiserad brottslighet att etablera sig i statsapparaten och gjort institutionerna sårbara för infiltration, korruption och bedrägerier.

Har Sverige låg korruption?

De skriver också att folkbokföringen blivit mindre träffsäker till följd av en hög migration, vilket enligt Försäkringskassan lett till oriktiga utbetalningar till personer med multipla identiteter, felaktiga bosättningsadresser, felaktiga intyg om inkomst från anställning och falska läkarintyg

”Valfrihetsreformerna från 1990-talet har skapat en marknad för kriminella aktörer. Genom privatiseringar av offentlig verksamhet har myndig­heternas kontroll över välfärdstjänsterna minskat”, skriver forskarna.

ANNONS
ANNONS

De vill också se mer forskning för att se om det finns anledning att korrigera bilden av Sverige som landet med ovanligt välfungerande institutioner samt jämförelser med länder med större erfarenheter av korruption i det offentliga.

”Vi har själva pekat på södra Italien som en möjlig jämförelsepunkt. Givetvis finns andra jämförelser att göra”, skriver statsvetarna på DN Debatt.

Läs även: Studiestöd kan utnyttjas av kriminella – varnar för bidragsfusk [Dagens PS]