Studiestöd till yrkesverksamma löper stor risk att utnyttjas av kriminella, säger Ekobrottsmyndigheten. Därtill är reglerna krångliga och kan ge längre handläggningstider enligt CSN.

ANNONS

Ett nytt studiestödet, som kommer att kosta de svenska skattebetalarna minst sex miljarder kronor årligen, har kallats för ”en av största utbildningssatsningarna i modern tid”, enligt DN. Meningen är att vuxna ska kunna öka chansen att behålla jobbet, eller stärka sin ställning på en arbetsmarknad som är i snabb förändring.

Det så kallade omställningsstödet ska vara fullt utbyggt 2026, och ungefär 40 000 svenskar per år ska kunna ha nytta av det till en kostnad på mellan sex och nio miljarder kronor årligen.

Regeringen varnar för fusk

Regeringen har i en promemoria kallat bidraget för ”generöst”, men det ökar också risken för att en anställd och arbetsgivaren fuskar tillsammans. Därmed bör också CSN, Centrala studiestödsnämnden, mer noggrant kontrollera om den som beviljats studiestöd verkligen studerar – och polisanmäla om man misstänker bidragsbrott.

Enligt Ekobrottsmyndigheten kommer de åtgärder som föreslagits inte att räcka till, och man anser att det finns stor risk för att den organiserade brottsligheten använder sig av det nya systemet för att bluffa till sig skattepengar. Bland annat är det inte ovanligt att man använder sig av andra personers identiteter i andra sammanhang, vilket också är risken här.

Attraherar organiserad brottslighet

”Det finns säkert andra sätt också, det handlar uppfinningsrika människor. Vi vet av erfarenhet att denna typ av stöd attraherar organiserad bidragsbrottslighet. Vi agerar alltid för att ny lagstiftning inte ska inbjuda till fusk, säger Katarina Tidén, överåklagare och tillförordnad rättschef på EBM till DN.

De som ska administrera stödet, CSN, anser att risken för att man ska betala ut felaktigt i omställningsstudiestödet är högre än vad som gäller nuvarande stöd. Det nya omställningsstödet är mer komplext, och det kommer att krävas tid innan handläggningen fungerar optimalt.

”Vi har redan ett systematiserat arbete mot missbruk och fortsätter att identifiera nya typer av fusk”, säger chefsjuristen Åsa Lindahl. Förra året krävde CSN tillbaka cirka 1,5 procent av utbetalt studiestöd, runt 640 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

Omställningsstödet gör att en arbetstagare kan ta allt ifrån en dag i veckan upp till ett studieår, 44 veckor, tjänstledigt. Under denna tid kan man alltså få studiestöd, bidrag och lån, för utbildningar som accepteras inom studiestödslagen.

Läs även: Entreprenörer är lyckligare – men betalar ett högt pris [Dagens PS]

Läs även: Alltför få tjejer väljer teknikutbildningar [Dagens PS]