Redan i dag är postgången ofta sen, men om regeringen och framför allt ansvarige ministern Anders Ygeman (S) får sin vilja fram kan vissa brev ta upp till sex dagar innan de når brevlådan.

ANNONS

TT berättar på DN.se att regeringen vill sänka kraven på hur stor andel av breven som ska komma fram i tid.

Flera glesbygdskommuner och även statliga Försvarsmakten, Konkurrensverket och en rad andra instanser varnar för förslaget.

Enligt det räcker det om 85 procent av breven delas ut inom två arbetsdagar mot dagens 95 procent. Ett nytt krav är att 97 procent är att breven delas ut inom fyra arbetsdagar.

I praktiken sex arbetsdagar

Att upp till 15 procent av breven har fyra dagar på sig att bli utdelade kan i praktiken innebära att det tar sex arbetsdagar, skriver DN och hänvisar till kritik från Post- och telestyrelsen (PTS).

PTS anser att regeringen ska skrota förslaget och flera andra remissinstanser tycker att konsekvensanalysen måste bli bättre.

”Postmarknaden är en marknad i snabb förändring och vi har kunnat se minskande brevmängder under en längre tid”, skriver Anders Ygeman (S), energiminister och ansvarigt statsråd i frågan, uppger TT på DN.se och berättar att Postnord slipper kostsamma och kvalitetshöjande åtgärder om Ygeman och regeringens förslag går igenom.

ANNONS
ANNONS

Om Ygemans önskemål infrias träder den långsammare brevutdelningen i kraft ”så snart som möjligt”.

Läs även: Handeln: Postnords prisökning ”tondöv” [DagensPS.se] »