Exporten är fortsatt på väg tillbaka för små och medelstora företag, SME, visar en undersökning från Demoskop som Exportkreditnämnden (EKN) låtit göra.

ANNONS

Undersökningen genomfördes 9-26 november och omfattade 294 intervjuer.

EKN uppger att exporten i juni var nästan helt borta för vart tredje SME. I september var den på väg tillbaka och i november var den alltså fortfarande på väg tillbaka.

Men undersökningen visar också att små och medelstora företag i dag inte riktigt har lika stor framtidstro som i september. Då förväntade sig nio av tio av de undersökta företagen att deras export inte skulle minska i framtiden. Nu säger sju av tio samma sak. I juni var siffran fem av tio.

”Siffrorna speglar väl den verklighet vi sett. I juni var det mörker efter första vågen av pandemin, leveranskedjorna fungerade dåligt, och ingen visste hur det skulle bli”, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME på EKN.

ANNONS
ANNONS

Sveriges små och medelstora företag stod 2019 för drygt 41 procent av Sveriges totala export på 1 496 miljarder kronor. Samma år fanns det totalt 48 318 exporterande små och medelstora företag i Sverige.