Vart fjärde företag i hårt pandemiutsatta branscher har skurit ner på personalstyrkan senaste året och överlag har arbetstillfällena i småföretag minskat kraftigt. Dock vänder det snart, tror flera företag.

ANNONS

Det här konstaterar Swedbank och Sparbankerna i en ny rapport.

”Trots statliga stödpaket för att mildra de negativa konsekvenserna har sysselsättningen minskat kraftigt till följd av krisen. Det kommer ta tid att ens återställa det som förlorats, och regeringen måste nu agera kraftfullt för att undanröja småföretagens hinder för att kunna börja anställa igen”, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna, i en kommentar till rapporten.

Det är småföretag i handeln, transportnäringen, hotell och restaurangbranschen som tagit mest stryk i coronakrisen. Där har vart fjärde företag minskat på personalen senaste året, enligt ett pressmeddelande.

Men allt är inte becksvart för det. I rapporten framgår det att företagen tror på ett uppsving det kommande året. Trots att flera av företagen är hårt pandemidrabbade är företag inom tillverkning, handel, hotell och restaurang, byggverksamhet samt transport mest positiva.

Här är framtidstron starkast

Allra mest spirar optimismen i företag med 20–49 anställda, medan företag med 1–4 anställda är något mer försiktiga.

Rapporten visar även att småföretag som bedriver internationell handel är mer hoppfulla om att kunna anställa fler.

”Vi ser att pandemin som förväntat har slagit hårt mot landets småföretag, men att de nu ser ljuset i tunneln. Trots osäkerhet kring pandemin med risk för fler eller långvariga restriktioner för att hålla nere smittspridningen är småföretagen positiva om sysselsättning för det kommande året. Nu gäller det att hjälpa företagen att hålla i och hålla ut i en extremt prövande tid”, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

ANNONS
ANNONS

Fjolårets Småföretagsbarometer visade ett kraftigt fall i konjunkturen under mars och april när pandemins effekter på näringslivet blev alltmer tydliga. Företagare i hela 19 av Sveriges 21 län upplevde en svagare konjunktur jämfört med 2019.

Läs även: Arbetsförmedlingen: Då försvinner jobben [Dagens PS] »