Inbrott och fakturabedrägerier vanligaste brotten mot företagare, enligt undersökning.

ANNONS

Drygt hälften av företagarna (54 procent) som deltog i en undersökning som Novus genomförde på uppdrag av Länsförsäkringar i somras svarade att de drabbats av inbrott/stöld.

Därefter kom fakturabedrägerier (31 procent). Dagens PS skrev för drygt en månad sedan om att det är högsäsong för bluffakturor sommartid.

Länsförsäkringar  rekommenderar företagare att följa polisens tips när det gäller att förhindra och skydda sig mot fakturabedrägerier. Mot inbrott är rådet att installera inbrottslarm.

Rapporten visar att många företagare är otrygga och oroliga för att råka ut för brott. Framför allt för inbrott och fakturaskojare. Men även dataintrång och databedrägerier är stora orosmoment i företagarnas vardag.

”Dataintrång och databedrägerier kan man föröka motverka, dels genom att skaffa sig ett bra basskydd, uppdatera rutiner och utbilda personalen men man bör även se över om man har en försäkring som täcker den typen av brottslighet”, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande.

Det här oroar sig företagarna mest för enligt svaren i undersökningen:

ANNONS
ANNONS

1. Inbrott, 44 procent

2. Datakrasch/förlust av data/stöld av datorer, 43 procent

3. Att du ska bli långvarigt sjuk, 41 procent

4. Ekonomin i företaget, likviditet, 40 procent

5. Att en medarbe3tare/kompanjon ska bli långvarigt sjuk, 31 procent
Brand, 25 procent

Så här svarade företagarna på frågan om deras företag blivit utsatta för brott:

ANNONS
ANNONS

1. Inbrott/stöld, 54 procent

2. Fakturabedrägerier, 31 procent

3. Skadegörelse, 9 procent

4. Kortbedrägerier, 8 procent

5. Dataintrång/databedrägeri 8 procent

6. Phishing (lura till sig personlig lösenordsinformation), 4 procent

7. Rån/överfall, 4 procent

ANNONS
ANNONS

8. Utpressning, 3 procent

9. Id-stöld, 2 procent

10. Annat, ange, 5 procent

Undersökningen skedde genom webbintervjuer med 670 företag med upp till 49 anställda.

Källor: Länsförsäkringar och Novus