Kostnaderna för byggmateriel ökar kraftigt, visar en rapport från SCB. Det beror inte bara på den allmänna inflationen, utan också på snedvriden konkurrens. I slutändan leder situationen till högre pris för slutkunder, bostadsrättsföreningar och hyresgäster.

ANNONS

Kostnaderna för att bygga nya bostäder och andra konstruktioner skjuter i höjden, och mycket av ökningen handlar om kostnaderna för byggmateriel.

I veckan visade SCB:s siffror att trä och armeringsstål har gått upp 60-70 procent i pris bara det senaste året.

Till vis del handlar de ökande priserna om problemen som coronapandemin gav upphov till. Men i flera fall handlar det också om en koncentrerad producentbild, säger Max Brimberg, projektledare på Konkurrensverket, till Sveriges Radio.

Byggmateriel påverkas av konkurrensbild

Det handlar bland annat om cement, gips och mineralull som är koncentrerat till ett fåtal bolag. Även i VVS-branschen råder det bristande konkurrens. I Sverige går de flesta beställningarna genom två stora bolag.

Konkurrensverket släppte nyligen en rapport som regeringen har beställt för att se hur konkurrensen påverkar prisbilden och skriver bland annat i sin rapport att det är ett stort problem att marknaden är så koncentrerad.

När det gäller VVS-systemen menar man också att prisbilden är svårbedömd. Anledningen är att olika bonussystem och rabatter gör den mycket svårbedömd. Myndigheten skriver att den inte har kunnat bedöma om prisbilden motsvarar index eller ej.

”Som marknaden ser ut så har det tyvärr bildats någon form av praxis kring att man konkurrerar på fel saker som för låga timpriser för arbete och då behöver ta extra marginaler i andra led. Och material är en effektiv kanal för det”, säger Max Brimber till Sveriges Radio.

ANNONS
ANNONS

Dessutom är affärsmodellen för installatörer av VVS-system byggd kring att företaget bidrar med både materiel och arbete, och då ofta kräver högre materialkostnader än vad som är rimligt.

Läs också:

Kriminella byggbolag utnyttjar svensk sekretess [Dagens PS]