Många Öresundspendlare fortsätter nu pendla till Danmark för att slippa skatta i båda länderna.

ANNONS

”Jag åker till Danmark tre dagar i veckan för att vara säker på att jag är där minst 50 procent av tiden. Men egentligen hade jag kunnat jobba hemifrån till 100 procent, säger Lars Kruckow, som bor i Skåne med jobbar i Köpenhamn, till Ekot i Sveriges Radio.

Enligt det avtal som finns mellan Danmark och Sverige ska pendlare åt båda håll beskattas i det land de arbetar. Men under den pågående pandemin har många pendlare uppmanats att jobba hemifrån för att begränsa smittspridningen.

Makthavarna vägrar ändra reglerna

Följen av det kan bli att de tvingas betala skatt både i Danmark och Sverige och vice versa för danskar som jobbpendlar till Sverige.

Särskilt danskar kan och åka på högre skatt på grund av det här, enligt Ekot som uppger att de nordiska ländernas regeringar i somras fick en begäran om att ändra regelverket under pandemin.

Det var nordiska gränshinderrådet som sorterar under nordiska ministerrådet som framförde kravet. Dock utan gensvar från de styrande politikerna.

ANNONS
ANNONS

Det svenska finansdepartementet ser i nuläget inget behov av att ändra reglerna men säger till Ekot att situationen som uppstått kan tas med som en erfarenhet när Öresundsavtalet med Danmark ska omförhandlas.