Ekonomin i tillverkningsindustrin i Sverige uppges vara god – trots flaskhalsar, och här är förklaringen till det, enligt Handelsbanken, SHB.

ANNONS

Enligt Konjunkturinstitutets månatliga mätning, konjunkturbarometern, som Dagens PS skrev om förra veckan, pekar det mesta på en fortsatt tillväxt i svensk BNP i höst, och Konjunkturinstitutet, KI, har i likhet med regeringen och även Handelsbanken höjt de kortsiktiga tillväxtprognoserna för Sverige, vilket går stick i stäv med tillväxtprognoserna för både jätteländerna USA och Kina, där förväntan bland bedömare justerats ner rejält.

Det här skriver Handelsbankens makroekonom Johan Löf i senaste utgåvan av bankens makrobrev Makrosvepet, där han visserligen konstaterar att tillväxten i Sverige ”må ha toppat”.

Den har i vart fall svalnat något, enligt experten men samtidigt har återhämtningen i svensk ekonomi sedan BNP kraschlandade förra våren varit enormt stark och pågått mer än ett år.

Tjänstebranscherna är nu draglok

”Det handlar ändå om totalt sett fortsatt stark tillväxt, när tillverkningsindustrin successivt lämnar över stafettpinnen till tjänstebranscherna som lyfts allt mer i och med hävda restriktioner”, skriver Löf som utgår från att flaskhalsarna globalt fortsätter för flera leverantörskedjor, där bil- och lastbilstillverkare är särskilt utsatta branscher.

Men stämningen i tillverkningsindustrin är trots flaskhalsar fortsatt god vad det gäller orderingång och återanställning av personal, enligt SHB:s proffsbedömare.

ANNONS
ANNONS

Bakgrunden till det är, konstaterar Handelsbankens makroekonom med hänvisning till KI-statistiken, att det bara är en mindre andel andel av industrin som drabbas av flaskhalsarna.

”För det första är industriföretag med negativ pandemieffekt på produktionen i minoritet. I de fallen rör problemen visserligen närmast enhälligt leveranser, medan låg efterfrågan och personalbrist är mildare problem. Men trots att det inom den drabbade gruppen nu vittnas om en upptrappad grad av problem – mindre övervikt för företag som upplever liten, snarare än stor, negativ effekt – har i slutändan färre än var femte industriföretag stora, produktionshämmande leveransproblem”, konstaterar Johan Löf som räknar med ökad inflation och prishöjningar i höst, men att inflationen torde lägga sig nästa år.