Scania har börjat sjösätta åtgärder för att fasa ut fossila bränslen. Den här gången gäller det produkter i företagets leverantörskedja. Där hoppas man vara fossilfri till 2030, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

ANNONS

Scania har tagit fram en strategi tillsammans med sina leverantörer där man har identifierat de största koldioxidkällorna i själva produktionen.

Livscykelanalyser har lett fram till slutsatsen att det är tillverkning relaterad till batterier, stål, aluminium och gjutjärn som släpper ut allra mest koldioxid. Allt det innan lastbilarna har tagits i bruk och börjat köra. Ungefär 80 procent av utsläppen från tillverkningen kommer i dag från någon av dessa källor.

I elektriska lastbilar kan batterier stå för hälften av utsläppen medan det i förbränningsmotorer är stål som utgör det största koldioxidavtrycket.

Scania: ”100 procent grönt”

Därför sätter bolaget upp nya mål för 2030, skriver Scania. Målet är att ha 100 procent gröna batterier, 100 procent grönt stål, 100 procent grön aluminium och 100 procent grönt gjutjärn vid produktion.

För att komma det ska Scania använda ny teknik, grön elektricitet och /eller återanvänt material. I batteritillverkningen är det viktigt att det är grön energi som används i produktionen. I produktionen av stål är nyckeln att byta ut kol mot grön vätgas.

”Scania har ambitiösa mål för att fasa ut fossilt inom alla områden, inklusive vår leverantörskedja”, säger John van Rossum, Head of Purchasing, Scania.
Han konstaterar att flera av bolagets leverantörer arbetar såväl med fossilfritt stål som med annan anpassning.

ANNONS
ANNONS

Först kommer Scania att tillämpa sin strategi i de europeiska fabrikerna, därefter i Kina och Latinamerika, där bolaget också har tillverkning.

Läs också:

Oron ökar inom lastbilsindustrin – minskade ordrar [Dagens PS]
Scania tappar vinst av krig, pandemi – och jätteböter [Dagens PS]