Regeringen vill utreda reglerna för konsumentkrediter. Både låneregister, marknadsföring och räntenivåer är uppe för diskussion, säger civilminister Lena Micko till Svenska Dagbladet. 

ANNONS

Regeringen vill ta fram förslag som kan motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning, skriver Svenska Dagbladet.

Beslutet kommer sannolikt att tas på onsdagens regeringssammanträde. Bland annat ska utredaren få i uppdrag att föreslå ett system för ett nationellt skuldregister, vilket branschföreträdare och myndigheter länge har förespråkat.

Anledningen är att aktörer på marknaden idag inte kan se om en kund precis har tagit lån hos andra företag. Därmed blir det svårt att bedöma kreditvärdigheten när man ger konsumentkrediter. Effekten blir att en del människor aldrig kommer att kunna betala av sina skulder, eftersom räntor och avgifter blir så stora på kort tid.

Marknadsföring bakvägen

Problemet är att ett skuldregister kan bryta mot integritetslagstiftningen, vilket har försvårat ett stramare regelverk.

Dessutom har vanliga nätbutiker blivit en del av lånekarusellen, genom att betaltjästbolag får möjlighet att använda e-handelsbolagens personuppgifter. Dessa använder man för att marknadsföra blancolån.

”Jag tycker verkligen inte att det är acceptabelt. Det är en bakväg, och det är stor risk att man blir lurad att ta snabba beslut som innebär risktagande och skulder. Även här finns en del att undersöka, säger Lena Micko till Svenska Dagbladet.

En annan sak som regeringen kan komma att utreda är maxnivån på den ränta som kreditföretag får lov att ta ut. Den ligger idag på 40 procent.

ANNONS
ANNONS

Parallellt med regeringens utredning håller också EU på att ta fram ett nytt konsumentkreditdirektiv. Förslaget kan antagligen vara klart 2023.

Läs också:

”Skitlista” över finansiella produkter varnar småsparare [Dagens PS]
Kunder får tillbaka 2,5 miljarder från bank [Dagens PS]