Som en följd av den sämre konjunkturen planerar svenska företag att höja priserna ”mer än normalt”, konstaterar Riksbanken.

ANNONS

Riksbanken redovisar en resultaten av företagsundersökning, som vänder sig till storföretag.

Av svaren att döma har konjunkturen försämrats, men inte så mycket som väntat. Det är kärvare men inte fullt så illa som farhågorna var i höstas, skriver Riksbanken med hänvisning till sin undersökning.

Samtidigt ser läget olika ut för olika branscher. För tillverkningsindustrin går det fortsatt bra medan svensk handel (både fysiska butiker och e-handeln) har det tufft.

”Att det är så beror både på att efterfrågan från omvärlden är fortsatt god och på att kronan är fortsatt svag. En svag krona gynnar exportföretagen men missgynnar importerande företag inom exempelvis handeln. Företagen ser inga tecken på en snar förbättring i konjunkturen utan läget bedöms vara fortsatt svagt även om ett halvår”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Företagen i byggbranschen ser ingen ljusning

Ytterligare en utsatt bransch är byggsektorn, som också känner av hushållens tunnare plånböcker.

”Trots att byggbolagen ser ett starkt underliggande behov av bostäder så har hög inflation, räntehöjningar och osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen slagit hårt på orderingången för nybyggda bostäder. Byggindustrin tror inte att efterfrågan vänder upp igen förrän framtidsutsikterna har klarnat”, konstaterar Riksbanken.

Läs mer om det: Byggkrisen i Sverige: ”Kommer bli värre” [Dagens PS]

För många av de svenska storföretagen gör ökade kostnader att planen är att höja sina priser mer än normalt.

”Om kostnadsökningarna ska täckas måste priserna fortsätta upp”, menar en respondent.

ANNONS
ANNONS

För samtliga sektorer utom delar av tjänstesektorn verkar kostnadstrycket ha lättat något.

Kostnaderna för transporter och råvaror har enligt undersökningen börjat sjunka. Det kan dämpa prishöjningarna framöver, uppger företagen.

Läs även: Branschens larm: Tusentals butiker riskerar konkurs [Dagens PS]